Xe ô tô PEL ASTRA lắp đệm giảm xóc TTC Urethane tại Garage