Xế hộp HONDA CITY 2009 được lắp đệm giảm xóc TTC Urethane