VORKSWAGEN PASSAT được đưa đến garage Thịnh Phú để lắp đệm giảm chấn TTC