Trải nghiệm Mazda3 Hatchback sau khi lắp đặt đệm giảm chấn TTC