Thêm 1 xế cưng của hãng FORD lắp đặt đệm giảm chấn TTC Urethane