Tay xe SPORTY TOYOTA C – HR đã lắp đệm giảm chấn TTC tại Singapore