Tại sao nên sử dụng đệm giảm chấn, giảm xóc cho ô tô?