Cần phải làm gì khi hệ thống giảm xóc của ô tô có hiện tượng chảy dầu?