Sự vượt trội của Ford EcoSport sau khi lắp đặt đệm giảm chấn TTC Urethane