Mazda CX-5 – Chiếc xe dòng Mazda thứ 177 lắp đệm giảm chấn TTC