Lợi ích giảm xóc của đệm TTC khi lái xe trong thời tiết khắc nghiệt