Làm thế nào để lắp đặt đệm giảm chấn TTC tốt nhất ?