Khách hàng nâng cấp phụ kiện để bảo vệ lò xo – phuộc nhún ô tô