Khách hàng lắp đệm giảm xóc TTC Urethane cho ô tô FORD RANGER