Hyundai Santafe lắp đặt đệm giảm chấn TTC Urethane tại Vũng Tàu