FIAT PUNTO – Thêm 1 xế cưng được bảo vệ phuộc nhún nhờ đệm giảm chấn TTC