Đệm giảm chấn CAO SU đã đánh lừa khách hàng như thế nào ?