Công dụng của đệm giảm chấn TTC có bao gồm giảm xóc cho ô tô?