Đệm giảm chấn giảm xóc cho dòng xe ô tô FORD Ecospirt