Cảnh báo đệm giảm chấn giả, kém chất lượng đang lừa dối người sử dụng ?