Cận cảnh lắp đệm giảm chấn TTC cho Toyota Yaris tại Mười Hùng Auto