Bảo dưỡng và lắp đệm giảm chấn cho hệ thống phuộc nhún ô tô