3 Đệm giảm chấn TTC Urethane trên 1 lò xo? Tại sao không?