Tại sao nên sử dụng đệm giảm chấn giảm xóc cho ô tô